Minhbach's Weblog

June 21, 2011

Kiểm tra đồ chơi Trung Quốc có hóa chất độc hại

Filed under: BadProducts — Tags: , — minhbach @ 9:19 pm

SGTT.VN – UBND TP.HCM vừa có công văn yêu cầu sở Công thương, Chi cục quản lý thị trường thành phố và UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh các đồ dùng, đồ chơi Trung Quốc có hóa chất độc hại trên địa bàn TP.HCM.

Đồng thời, UBND thành phố cũng yêu cầu sở Công thương tổng hợp tình hình kinh doanh mặt hàng đồ dùng, đồ chơi Trung Quốc có hóa chất độc hại trên địa bàn thành phố trong 10 ngày làm việc để UBND thành phố báo cáo bộ Công thương và xin chủ trương xử lý đối với việc kinh doanh mặt hàng này.

Đoàn Quý

http://sgtt.vn/Tieu-dung/146436/Kiem-tra-do-choi-Trung-Quoc-co-hoa-chat-doc-hai.html

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: